1. Aansprakelijkheid voor de inhoud
Van den Kerchove besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van de site. Van den Kerchove kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent de te koop aangeboden diensten en producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Van den Kerchove kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Van den Kerchove kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd. Evenmin is Van den Kerchove aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website.

2. Merken en handelsnamen
De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Van den Kerchove, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Van den Kerchove.

3. Intellectuele rechten
De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder niet limitatief inbegrepen benamingen, logos, verstrekte informatie, gegevens) met betrekking tot de site van Van den Kerchove komen toe aan Van den Kerchove. Elk gebruik ervan of van gelijkwaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Van den Kerchove.

4. E-mail correspondentie
Door het bezoeken van onze website en het versturen van e-mails naar Van den Kerchove geeft u te kennen dat u geen beroep wenst te doen op eventuele eigendomsaanspraken en/of het doen gelden van auteursrechten op uw communicatie. We behouden ons het recht toe, de informatie die u ons toestuurde naar eigen voorkeur te gebruiken.

  • Telefoon:
    09 374 13 76

  • Aalterseweg 66A
    9910 Knesselare

Van den Kerchove Brandstoffen © 2015 | Algemene voorwaarden | Created with a ❤ by Solid Designs